Pozabil sem geslo za WordPress admina

Kaj lahko napravimo, če smo pozabili geslo za admina na platformi WordPress?

Enostavno, na prijavnem oknu klinemo na “Lost your password?” in vpišemo email in nadaljujemo postopek.

A problem nastane, če ne vemo, kateri e-naslov je bil definiran za admina. Na voljo imamo dve opciji, pri obeh se ali terminalsko povežemo na strežnik in vstopimo v bazo ali z uporabo spletnega modula PHPMyAdmin (če ga imamo nameščenega);

  1. v bazi popravimo geslo za obstoječega admina:
UPDATE `wp_users` SET `user_pass`= MD5('yourpassword') WHERE `user_login`='yourusername';

2. v bazo dodamo novega admina in mu dodelimo pravice, nato pa staremu popravimo geslo:

INSERT INTO `wp_users` (`user_login`, `user_pass`, `user_nicename`, `user_email`, `user_status`) VALUES ('newadmin', MD5('pass123'), 'firstname lastname', 'email@example.com', '0');

INSERT INTO `wp_usermeta` (`umeta_id`, `user_id`, `meta_key`, `meta_value`) VALUES (NULL, (Select max(id) FROM wp_users), 'wp_capabilities', 'a:1:{s:13:"administrator";s:1:"1";}');

INSERT INTO `wp_usermeta` (`umeta_id`, `user_id`, `meta_key`, `meta_value`) VALUES (NULL, (Select max(id) FROM wp_users), 'wp_user_level', '10');